EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 23 HABITATGES ENTRE MITGERES
I APARCAMENT AL CARRER MANCOMUNITAT 9-11

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER (Barcelona)

Memòria de qualitats

Fusteria exterior d’alumini

Porta d’entrada blindada xapada en roure

Portes interiors xapades en faig

Paviment de gre

Revestiment dels banys de rajoles

Sanitaris i aixetes de marca Roca o similar

Cuina amb taulell i frontal de granit

Preses USB a la cuina

Electrodomèstics cuina marca Teka o similar

Aigüera d’acer inoxidable

Línia de LEDS ambiental a la sala d’estar

Antenes FM i TV i preinstal·lació de la fibra òptica

Mobles de cuina alts i baixos blancs

Calefacció, segons normativa

Aïllaments, segons normativa

Mecanismes elèctrics de la marca Simon S-82 o similar

Terrasses amb gres antilliscant

Vidres dobles

Pintats amb pintura plàstica blanc

Façana d’obra vista amb barbacana i canalera

Porta de garatge mecanitzada amb obertura automàtica

Porter automàtic

Elements comuns amb enllumenat automàtic

Ascensor de la marca Otis o similar


Presentació

La promoció Mancomunitat 11 és un edifici plurifamiliar d’habitatges i aparcament soterrani ubicat a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona, Barcelona).
L’edifici -de planta soterrani i planta baixa i dues plantes pis- consta de vint-i-tres (23) habitatges. Deu (10) habitatges tenen exclusivament façana al Carrer Mancomunitat, deu (10) tenen exclusivament façana al pati d’illa i tres (3) tenen orientació tant al carrer com al pati d’illa.
Trobem vint-i-vuit (28) places d’aparcament en planta soterrani. Els habitatges es distribueixen en totes les plantes. A la planta baixa hi ha sis (6) habitatges, quatre (4) dels quals tenen terrassa posterior; a les planta primera hi ha set (7) habitatges i a la planta segona hi ha deu (10) habitatges, sis (6) dels quals són tipus dúplex amb programa al sotacoberta i terrasses i els sis (6) restants donant a carrer i al pati posterior. El nucli de comunicacions (escala i ascensor) que donen accés als diferents habitatges es situa a la part central de la finca.
Tots els habitatges compten amb una zona de dia oberta i diàfana i segons la seva configuració tenen un (1), dos (2) o fins a tres (3) dormitoris.

Elements Estructurals

L’estructura de la promoció Mancomunitat 11 és de formigó armat, a base de murs de contenció a la planta soterrani, pilars i forjats bidireccionals de formigó armat ‘in situ’ i pantalles a l’ascensor i escales amb llosa de formigó. El sostre de coberta és una llosa massissa de formigó.
Un organisme de control tècnic independent, garanteix la correcta execució de l’estructura, que queda coberta per una assegurança desenal.

Façanes

Tots els materials utilitzats garanteixen la durabilitat en el temps, assegurant la màxima qualitat. Ambdues façanes, tant la façana del Carrer Mancomunitat com la posterior, són de maó de cara vista de 15cm, cambra d’aire amb aïllament tèrmic a base de plaques de XPS de 6cm i envà de 7cm, amb balcons de llosa de formigó amb barana de planxa de ferro perforada pintada, amagant el cantell de la llosa.

Coberta

La coberta és inclinada amb aïllament tèrmic i amb teula ceràmica àrab amorterada. La coberta té finestres tipus velux per ventilar les estances de la planta sota-coberta.

Divisions Interiors

La separació entre els habitatges es resol amb paret ceràmica tipus maó calat de 15cm i les divisions interiors entre les diferents estances d’un mateix habitatge són ceràmiques amb envà de totxaneta de 7cm i paredó de maó foradat tipus totxana de 10cm quan hi ha instal·lacions encastades (banys i cuines), tot segons el projecte.

Paviments interiors i exteriors

El paviment interior és de gres en totes les estances interiors. A les terrasses exteriors el paviment és de gres amb acabat antilliscant especial per a exteriors.

Revestiments verticals i horitzontals

Les parets estan enguixades i pintades amb pintura plàstica a dues mans en dormitoris i estars i arrebossades i enrajolades a les estances humides com banys i cuines.
Els cel rasos dels habitatges són de plaques de cartró-guix sobre estructura galvanitzada tipus Pladur.

Fusteria Exterior

La fusteria exterior és d’alumini lacat de color inoxidable, amb persianes enrotllables amb lamel.les de PVC del mateix color que les fusteries.

Fusteria Interior

La porta d’entrada a l’habitatge és massissa amb pany de seguretat i acabat de fusta envernissada. Les portes interiors de l’habitatge són envernissades i amb manetes d’acer inoxidable llis mat.

Zones Comunes

Als vestíbuls d’accés als habitatges així com a l’escala trobem paviment de marbre i il·luminació a base d’ulls de bou al cel ras. El graonat de l’escala serà de resines del mateix color que el marbre.

Cuines

Totes les cuines dels habitatges, segons disseny acceptat per la DF, es realitzaran amb els millors materials per tal d’oferir un disseny i qualitat màxima.
La cuina s’entrega amb mobles blancs amb portes LACA LUXE 4 i tapetes de PVC de color “blanco ladrillo”. Els calaixos porten un sistema d’extracció total i fre, i les frontisses son amb amortiment. Els tiradors son del model T-05. Els taulells son de granet.

Els electrodomèstics son de la marca EAS Electric. Els elements seran:

  • Campana extractora decorativa
  • Placa vitroceràmica d’inducció de 3 focs
  • Forn elèctric
  • Aigüera en inoxidable i amb aixeta monocomandament d’acer inoxidable de la casa Stillo o similar.

Banys

El bany s’entrega amb un moble amb una pica integrada i mirall, tret de la planta sotacoberta, on s’hi munta una pica ceràmica. Els sanitaris i plats de dutxa, són de ceràmica vitrificada de color blanc model Roca o similar.

Totes les aixetes són d’accionament monocomandament i amb economitzadors, de la casa Stillo o similar. La dutxa està equipada amb aixetes monocomandament tipus columna, tret de les de planta sotacoberta, que van equipades només amb telèfon.

Instal·lació Elèctrica i Telecomunicacions

Preses de telecomunicacions al menjador i zona d’estar i a tots els dormitoris, de xarxa tipus Ethernet. L’habitatge incorporarà les instal·lacions de telefonia, internet amb accés de fibra òptica i TV segons projecte ICT (a contractar per cada usuari amb la companyia).

Tots els habitatges inclouran la instal·lació de lluminàries tipus downlight amb tecnologia LED a la cuina. S’instal·larà també ulls de bou LED color blanc en banys i passadissos. En menjador-sala d’estar, s’hi ha instal·lat una tira de LED en el sostre. Es deixa un punt de llum de sobre la taula del menjador en previsió per a la instal·lació d’una làmpada (no inclosa). La tecnologia LED té molts beneficis com l’estalvi en el consum elèctric, la seva durabilitat i eficiència i el respecte per al medi ambient. Els endolls i mecanismes de totes les estàncies seran de SIMON 75 o similar color blanc. Aquesta marca ofereix un disseny minimalista amb materials de la millor qualitat

Instal.lació de Climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS)

Tots els habitatges disposen de calefacció mitjança emissors murals amb fluid d’alta inèrcia tèrmica, programables, i mitjançant energia elèctrica.
S’han dimensionats per la superfície de cada espai i la zona climàtica.

Per la producció d’aigua calenta sanitària es farà amb bomba de calor mural compacta amb dipòsit d’emmagatzematge, segons previsió per cada habitatge. Incorpora resistència de recolzament integrada i programació horari. Etiqueta energètica C.

Ascensor

L’edifici compta amb ascensor amb porta d’acer pintat, amb mirall mural i portes automàtiques marca Ascensors Soler.

Plànols

Alguns dels pisos poden indicar una disponibilitat errònia, al posar disponible, no vol dir que estiguin disponibles fins a ser confirmat per un agent autoritzat de l'Habitatge de Vic

Necesies més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres

Copyright © 2022 Habitatge Vic. Tots els drets reservats. - Creat per ByLit Studio Lab