Atenció al Client

La gestoria on-line és un servei de l'Habitatge per facilitar les gestions immobiliàries, tant de compra venda com de lloguer o administració.

Per una informació més personalitzada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres:

Formulari
93 889 42 77
618 58 39 80


VALORS BÀSICS DEL SÒL I DE LA CONSTRUCCIÓ

COM DESCOBRIR EL PREU MÍNIM AL QUE POTS COMPRAR UNA CASA, SEGONS HISENDA

Quan es compra un habitatge de segona mà, tant a una immobiliària com a un banc o a un particular, cal pagar l'impost de transmissions patrimonials, l’anomena’t ITP. Es tracta d'un gravamen fixat per les diferents comunitats autònomes i que generalment equival al 7% del valor de la casa. Però quin és el valor d'aquesta casa? en general, és el preu de compra, però compte si el que trobes és una ganga immobiliari perquè pot venir hisenda i reclamar més diners

HISENDA NO ENTÉN DE GANGUES

Una cosa és el preu de l'habitatge i un altre el valor que hisenda pensa que té aquesta casa i pel que et farà pagar l'impost Itp. i és que la crisi ha fet possible que actualment es poden trobar anuncis que ofereixen habitatges de venda per el que els falta per pagar d'hipoteca, però Hisenda no entén de gangues i passa per alt les necessitats de vendre que tenen molts propietaris

Per això, especialment quan es troba una d'aquestes oportunitats, pot ocórrer que després de comprar la casa i pagar el 7% -8% (segons cada comunitat) en impostos del preu que hem pagat, arribi hisenda a demanar més. I és que les comunitats autònomes tenen unes taules de preus mínims sobre les quals calculen el Itp més baix que ha de pagar la persona que compri aquest immoble. Amb aquesta pràctica, es tracta d'evitar el frau que suposa escripturar per un valor inferior al real, però l'arribada de “gangues” al mercat unida a la manca d'actualització de les administracions de les seves taules de valors, provoquen que el comprador hagi de assumir un important i inesperat cost addicional.

Com conèixer el valor mínim d'una casa, segons hisenda

Cada administració autonòmica utilitza diferents criteris per establir aquests valors. En alguns casos es pren com a referència el valor cadastral de l'immoble, al qual es multiplica per un determinat coeficient corrector en funció de la seva ubicació. Així ho fan autonomies com Andalusia o Catalunya. En altres casos, com a Madrid, la comunitat segmenta el seu territori en zones, a cadascuna de les quals li aplica un determinat valor de euros/m2, que després pondera en funció de l'antiguitat de la construcció

Per això, abans d'escripturar o ni tan sols lliurar la reserva per a la compra d'un pis, convé informar-se del preu mínim que aquest té de cara a hisenda. d'aquesta manera es podrà planificar l'import amb el que es necessiti comptar per evitar un 'ensurt' a posteriori en el pagament d'impostos

Un exemple pràctic: pis en venda a Madrid

Una bona eina per conèixer la descripció de l'habitatge és la seu electrònica del cadastre. En la presentació inclosa en aquesta notícia podràs veure els passos a seguir per, utilitzant aquesta aplicació, conèixer la referència cadastral de cada habitatge només amb saber la seva adreça ', i, a partir d'aquesta dada, conèixer el preu' mínim 'que té cada casa a ulls d'hisenda. Et posem un exemple aplicant la cerca a un 'pis xollo' que pots trobar actualment.

TAULES DE VALORACIONS

https://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/valors-basics/