Atenció al Client

Per una informació més personalitzada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres:

Formulari
93 889 42 77
618 58 39 80


A L'Habitatge oferim tots els serveis que es puguin necessitar en el sector immobiliari, per satisfer totes les necessitats que ens demanin els nostres clients, dels quals podem destacar els següents:

Conegui les nostres àrees d'actuació en serveis.

L'Habitatge Vic, som una empresa especialitzada en serveis immobiliaris a Barcelona des de 1990 . En aquests anys d'existència hem aconseguit posicionar-nos al mercat immobiliari com una empresa consolidada i altament competitiva en les seves àrees d'actuació:

 • Valoració d'immobles
 • Compra directa d'immobles
 • Gestió de venda d'Immobles.
 • Gestió de Compra d'immobles
 • Gestió de lloguer d'immobles.
 • Inversions immobiliàries
 • Gestió Hipotecària.
 • Assessoria Legal
 • Administració de Lloguers.
 • Gestió d'Herències
 • Permutes. Solars i finques
 • Traspassos de locals de negoci
 • Gestió de patrimonis
 • Promoció i construcció.
 • Estudis de mercat

 

La nostra completa estructura corporativa ens permet donar un servei integral de qualitat en tot el procés de compra i venda d'immobles.

Els dos pilars bàsics de la nostra empresa són, d'una banda el nostre equip professional especialitzat i altament qualificat i d'altra la nostra Política de Valors que té com a meta oferir un servei de màxima qualitat.

 

Serveis que oferim per al lloguer d'habitatges

 • Estudi de preus de lloguers
 • Cerca d'arrendataris, estudi de solvència i contractació
 • Redacció de contractes d'arrendament
 • Cobraments i pagaments de rebuts
 • Impostos i repercussions
 • Actualització i revisió de rendes
 • Control de morositat
 • Liquidacions i estat de comptes mensuals al propietari
 • Liquidacions d'IVA
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Gestió de fiances i pagament de tributs
 • Seguiment i manteniment de reparacions en l'immoble
 • Anàlisi sobre la rendibilitat de la finca
 • Assessorament jurídic i fiscal