Atenció al Client

Per una informació més personalitzada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres:

Formulari
93 889 42 77
618 58 39 80


El primer que necessites a l'hora d'entrar a la teva vivenda és tenir actius els subministres de llum, aigua i, si es disposa, el gas.

Per tal de facilitar l'alta o el canvi de titular és recomanable tenir la documentació necessària per alleugerir el procés.

També et pots dirigir a les nostra oficina per facilitar la documentació i nosaltres ens cuidem del tràmit.

 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tot el que necessites saber per fer una alta d'aigua, un canvi de nom de titular o una baixa

COMPRANYIA D'AIGUA

Per qualsevol gestió per l'aigua en un immoble a Vic cal dirigir-se a AIGÜES VIC:

C. de la Riera, 6. Vic, Tel. 93 885 25 00 - Mail. avsa@aiguesvic.com

Per la gestió en altres municipis cal dirigir-se a SOREA:

Pg. de Sant Joan, num. 102. Manlleu
De dilluns a divendres de 9h a 13h i els dijous de 16h a 18h
Tel. 93 851 41 53

ALTA NOVA:

La documentació que cal per fer una alta nova d'aigua són els seguents:

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat.
- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de lloguer.
- Núm. de compte corrent.
- Butlletí d’instal·lació.
- Llicència de primera ocupació.
- Sorea, altre documentació segons municipi.

CANVI DE NOM:

Per fer un canvi de nom d'un contracte d'aigua necessites els seguents documents:

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de lloguer.
- Núm. de compte corrent.
- Imprès firmat de l'antic propietari.
- Full d'autorització del propietari.

 

SUBMINISTRAMENT DE LLUM

COMPANYIA D'ELECTRICITAT

FECSA Endesa

C/ Girona, 4 , Tel. 93 886 66 19
Atenció al client: , Tel. 902 50 77 50
Avaries: , Tel. 902 53 65 36

Estabanell y Pahisa
Energia S.A.

C. Dolors Fontsere, 13. Tona. Tel. 93 887 04 23

ALTA NOVA

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat.
- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de lloguer
- Núm. de compte corrent.
- Butlletí d’instal·lació.
- Llicència de primera ocupació (finques obra nova).
- Núm. de Referència Cadastral.

*Es poden fer les altes d’electricitat per telèfon, trucant al 902 507 750. Si es volen domiciliar els rebuts, cal que doni les seves dades i el número de compte corrent, la companyia li enviarà per correu el contracte per firmar i vostè els l’haurà de retornar firmat, juntament amb la fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat i el butlletí d’instal·lació.

CANVI DE NOM

La documentació que cal per fer un canvi de nom són els seguents:

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de lloguer.
- Núm. de compte corrent.
- Factura o número de pòlissa.

 

SUBMINISTRAMENT DE GAS

COMPANYIA DE GAS

Per el subministrament de gas a immobles a Vic cal dirigir-se a Gas Natural i per altres municipis a Gritecsa:

Gas Natural Somgas
C/PareGallissa,21 , 08500 Vic, Tel.938832869

Gritecsa
CamiDeLaTolosa,15, 08500 Vic , Tel. 938892098

ALTA NOVA

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat.

CANVI DE NOM

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de l’escriptura o contracte de lloguer.
- Núm. de compte corrent.
- Lectura actual.